Mây thẻ: Họ để Người ở đâu?

lời chúa

Lời Chúa ngày 22/7/2019 – Thứ Hai – lễ Thánh Maria Mađalêna

Họ để Người ở đâu? (22.7.2019 – Thứ Hai - lễ Thánh Maria Mađalêna) Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ,...
lời chúa

Họ để Người ở đâu? (22.7.2017 – Thứ bảy: Thánh Maria Mađalêna)

Lời Chúa: Ga 20, 1-2.11-18 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Maria Mađalêna đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. Bà liền chạy về gặp...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày