Mây thẻ: Hình ảnh Thánh lễ an táng Cha Giuse Trần Ngọc Tâm

an táng Cha Giuse Trần Ngọc Tâm

Hình ảnh Thánh lễ an táng Cha Giuse Trần Ngọc Tâm

Full Video: Thánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm Bài giảng trongThánh lễ an táng cha Giuse Trần Ngọc Tâm Sáng ngày 29-11-2017, tại Giáo xứ Xuân Đức đã diễn ra Thánh...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày