Mây thẻ: Hình ảnh cổ võ ơn gọi

Hình ảnh cổ võ ơn gọi tại giáo xứ Thượng Thụy

Hình ảnh cổ võ ơn gọi tại giáo xứ Thượng Thụy

TGP Hà Nội: Để cổ vũ cho ơn thiên triệu và khích lệ các thế hệ trẻ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, dấn thân dâng mình cho Chúa và phục vụ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày