Mây thẻ: Hãy yêu kẻ thù

lời chúa

Lời Chúa ngày 12/9/2019 – Thứ Năm Tuần 23 TN

Hãy yêu kẻ thù (12.9.2019 – Thứ Năm Tuần 23 TN) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 24/2/2019

Hãy yêu kẻ thù (24.2.2019 – Chúa Nhật 7 TN, Năm C) Lời Chúa: Lc 6, 27-38 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày