Mây thẻ: Hãy xin thì sẽ được

lời chúa

Lời Chúa ngày 10/10/2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN

Hãy xin thì sẽ được (10.10.2019 – Thứ Năm Tuần 27 TN) Lời Chúa: Lc 11, 5-13 Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có một người bạn, và...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày