Mây thẻ: Hãy sám hối

lời chúa

Lời Chúa ngày 8/12/2019 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng

Hãy sám hối (08.12.2019 – Chúa Nhật 2 Mùa Vọng, năm A) Lời Chúa: Mt 3, 1-12 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giuđê rằng: “Anh em hãy sám...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày