Mây thẻ: Hanna Chrzanowski

nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên được phong chân phước

Hanna Chrzanowski, nữ điều dưỡng giáo dân đầu tiên được phong chân phước

Ngày 28/04/2018, tại thành phố Cracovia của Ba lan, Đức Hồng y Angelo Amato, tổng trưởng Bộ phong thánh, đã chủ sự Thánh lễ phong chân phước cho bà Hanna Chrzanowska. Đây là lần đầu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày