Mây thẻ: hành hương Thánh Địa

Đức Thượng phụ Pizzaballa

Khởi động lại các cuộc hành hương Thánh Địa

Khởi động lại các cuộc hành hương Thánh Địa “Đất Thánh không có khách hành hương là sự khiếm khuyết.” Đây là những lời của Đức Thượng phụ Giêrusalem nghi lễ Latinh, PierBattista Pizzaballa, khi...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày