Trang nhà mây thẻ Hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng

Mây thẻ: Hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng

Hành hương kính các Thánh Tử Đạo tại Trung Tâm Hành Hương Ba Giồng

Hội Hội Đồng Giám Mục Việt Nam: Hành hương kính các Thánh Tử Đạo...

“Hôm qua đến giờ, tôi cố ý tìm xem có cái gì để chê Đức Cha Khảm hay không? Anh chị em có thấy đáng vỗ tay không (một tràng pháo tay vang lên)...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày