Mây thẻ: hài cốt linh mục

Chuyển hài cốt cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh vào nhà thờ

Chuyển hài cốt cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh vào nhà thờ

Chiều Chúa Nhật ngày 02/6/2019, hài cốt của cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh đã được chuyển từ Đại Chủng Viện vào nhà thờ Chính Tòa dưới sự chứng kiến của Đức Tổng Giám...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày