Mây thẻ: Gloria Cecilia Narvaez Argoti

Ngày cầu nguyện cho sơ Narvaez sớm được tự do sau 3 năm bị bắt cóc

Ngày cầu nguyện cho sơ Narvaez sớm được tự do sau 3 năm bị...

Giáo hội Công giáo Mali đã tổ chức ngày cầu nguyện cho sơ Gloria Cecilia Narvaez Argoti, thuộc dòng các nữ tu Phanxicô Đức Mẹ Vô nhiễm, bị một nhóm cực đoan liên kết...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày