Mây thẻ: GiuseLưu Thanh Kỳ

Thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳvideo

Thánh lễ an táng Cha Giuse Lưu Thanh Kỳ

Linh Mục Giuse Lưu Thanh Kỳ Quản xứ Giáo xứ Phước Bình, Giáo hạt Phước Long Đã an nghỉ trong Chúa Lúc 9 giờ 00 thứ Bảy, ngày 11 tháng 07 năm 2020 Tại Cộng đoàn Đắc Lộ,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày