Mây thẻ: Giuse Phạm Trọng Tả (1792-1859)

Giuse Phạm Trọng Tả

Giuse Phạm Trọng Tả (1792-1859)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Phạm Trọng Tả (Cai), Sinh năm 1796 tại Quần Cống, Nam Ðịnh, Giáo dân, Cai Tổng, bị xử giảo ngày 13/01/1859 tại Nam...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày