Mây thẻ: Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên

Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Melchior Garcia-Sampedro Xuyên, Ða Minh, Ðại Diện Tông Tòa; sinh năm 1821 tại Cortes, Asturias, Tây Ban Nha; chết 28 tháng 7 năm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày