Mây thẻ: Giuse Hoàng Lương Cảnh

Giuse Hoàng Lương Cảnh (1763-1838)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Hoàng Lương Cảnh, Sinh năm 1763 tại Làng Ván, Bắc Giang, Giáo dân dòng ba Ða Minh, Trùm Họ, Y Sĩ, xử trảm...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày