Mây thẻ: Giuse Ðỗ Quang Hiển (1796-1840)

Giuse Ðỗ Quang Hiển (1796-1840)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Giuse Ðỗ Quang Hiển, Sinh năm 1796 tại Quần Anh, Nam Ðịnh, Linh mục dòng Ða Minh, bị xử trảm ngày 9/05/1840 tại Nam...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày