Mây thẻ: giới trẻ công giáo thế giới

Quốc tế Giới trẻ tại Panama

Bài hát chủ đề Đại hội Giới trẻ Thế giới Panama 2019

Panama City – Ngày 04/07/2018, Ban tổ chức địa phương của Đại hội Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG) Panama 2019 đã phát hành phiên bản quốc tế của Bài hát chủ đề của Đại hội. Phiên...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày