Trang nhà mây thẻ Gioan Tẩy giả bị trảm

Mây thẻ: Gioan Tẩy giả bị trảm

lời chúa

Lời Chúa ngày 29-8-2020 – Thứ Bảy – Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm...

Đầu Gioan Tẩy giả (29.8.2020 – Thứ Bảy - Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết) Lời Chúa: Mc 6, 17-29 Hồi ấy, vua Hêrôđê sai đi bắt ông Gioan và xiềng ông trong ngục. Lý...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

lễ các Thánh Nam Nữvideo

Trực tiếp lễ các Thánh Nam Nữ 2020

Trực tiếp thánh lễ các Thánh Nam Nữ 2020 - Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 31, ngày 1-11-2020 Lời Chúa: Mt 5, 1-12aKhi ấy,...