Mây thẻ: Gioan Louis Bonnard Hương(1824 –1852)

Gioan Louis Bonnard Hương(1824 –1852)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Gioan Lu-i Bô-na Hương, linh mục thừa sai Paris; sinh 1824 tại Saint-Christo-em-Jarez, Pháp; chết 1/5/1852 tại Nam Ðịnh. Ngài trực thuộc vào Hội...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày