Mây thẻ: Gioan là một ngôn sứ

lời chúa

Lời Chúa ngày 16/12/2019 – Thứ Hai Tuần 3 Mùa Vọng

Gioan là một ngôn sứ (16.12.2019 – Thứ Hai Tuần 3 MV) Lời Chúa: Mt 21, 23-27 Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày