Trang nhà mây thẻ Gioan Ðoàn Trinh Hoan (1789-1998)

Mây thẻ: Gioan Ðoàn Trinh Hoan (1789-1998)

Gioan Ðoàn Trinh Hoan (1789-1998)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Gioan Ðoàn Trinh Hoan, linh mục; Ngài sinh khoảng 1789-1998 tại Kim-long, Thừa Thiên; chết 26 tháng 5 năm 1861 gần Ðồng Hới. Ngài...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày