Mây thẻ: Gioan chính là Êlia

lời chúa

Lời Chúa ngày 10-12-2020 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng

Gioan chính là Êlia (10.12.2020 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân...
Suy Niệm Lời Chúa

Lời Chúa ngày 13/12/2018

Gioan chính là Êlia (13.12.2018 – Thứ Năm Tuần 2 Mùa Vọng) Lời Chúa: Mt 11, 11-15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày