Mây thẻ: Gioan Charles Cornay Tân (1809-1837)

Gioan Charles Cornay Tân (1809-1837)

Danh sách & tiểu sử 118 Vị Tử Đạo Việt Nam Jean-Charles Cornay Tân, linh mục; sinh 1809 tại Loudun (Poitiers), Pháp; chết 20/9/1837, tại Sơn Tây. Cha Tân hoạt động tại Bắc Phần như...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày