Mây thẻ: Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN

Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN

Cáo phó: Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN

Thầy Gioan Baotixita NGUYỄN VĂN THIỆN, Sinh ngày 03/03/1972 tại Giáo họ Thượng Thôn - Giáo Xứ Tràng Lũ - Giáo Phận Thái Bình, đã hoàn tất cuộc lữ hành Đức tin nơi trần...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày