Mây thẻ: Gioan Baotixita Cỏn (1805 – 1840)

Gioan Baotixita Cỏn (1805 – 1840)

Gioan Baotixita Cỏn, Sinh năm 1805 tại Kẻ Bàng, Nam Ðịnh, Giáo dân, Lý Trưởng, bị xử trảm ngày 8/11/1840 tại Bẩy Mẫu dướiđời vua Minh Mạng, Đức Lêo XIII suy tôn hai ông...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày