More

    Gioakim Trần Văn Thà

    Thánh lễ An Táng Thầy Gioakim Trần Văn Thà

    Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11,...

    Hot Topics