Mây thẻ: Gioakim Lê Đức Hiếu

Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế 20-6-2020video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế 2022

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Huế vào lúc 8h30, ngày 19/3/2022

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày