Mây thẻ: Giờ Đây PDF

Giờ Đây – Nguyễn Khắc Xuyên

Giờ đây chúng con dâng khối tình yêu sắt son, quyết tâm hằng yêu Chúa từng giây trên thế gian. Nguyện xin Thánh Tâm qua đêm ngày ban các ơn giúp con hằng yêu...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày