Mây thẻ: Giơ bàn tay anh ra

lời chúa

Lời Chúa ngày 9/9/2019 – Thứ Hai Tuần 23 TN

Giơ bàn tay anh ra (9.9.2019 – Thứ Hai Tuần 23 TN) Lời Chúa: Lc 6, 6-11 Một ngày sabát khác, Ðức Giêsu cũng vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày