Mây thẻ: giáo xứ thanh sơn

Thánh lễ an táng Cha Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆTvideo

Thánh lễ an táng Cha Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT

Thánh lễ an táng Cha Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT Linh Mục Phêrô Maria NGUYỄN VĂN DUYỆT Sinh ngày 06 tháng 7 năm 1941 Tại Giáo xứ Mẫu Lâm, Giáo hạt Nhân Hòa, Giáo phận Vinh (xã...
Linh mục Phêrô Maria Nguyễn Văn Duyệt

Cáo phó: Linh mục Phêrô Maria Nguyễn Văn Duyệt

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). † CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám...
Tin buồn công giáo

Cáo phó: Linh mục Giuse Trần Ngọc Tâm

Trong tình hiệp thông chúng con kính báo: CHA GIUSE TRẦN NGỌC TÂM, Chánh xứ Xuân Đức, Giáo hạt An Bình Đã được Chúa gọi về lúc 21g00 ngày thứ Bảy, 25.11.2017. Nghi thức tẩn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày