Mây thẻ: Giáo xứ Tân Phước

Thánh lễ Onlinevideo

Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-4-2020

Thánh Lễ 2: Thánh lễ trực tuyến - Thứ Ba tuần Bát Nhật Phục Sinh lúc 17g30 ngày 14.4.2020 tại Nhà Thờ Tân Phước https://www.youtube.com/watch?v=1jDjtZ3HLXY Thánh lễ 1: Trực tiếp Thánh Lễ ngày 14-4-2020, Thánh lễ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày