Mây thẻ: Giáo xứ Phú Ốc

truyền chức Phó tế TGP Hà Nội năm 2021video

Trực tiếp: Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Hà Nội 2021

Thánh lễ truyền chức Phó Tế TGP Hà Nội 31-5-2021 1. Gioan PHẠM VĂN ĐÁT, sinh năm 1985, Giáo xứ Hà Thao 2. Giuse VŨ DUY GIÁP, sinh năm 1984, Giáo xứ Ngọc Thị 3. Phêrô NGUYỄN...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày

Trực tiếp Thánh Lễ ngày hôm nayvideo

Trực tiếp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2022

Trực tiếp lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu 2022 - Thánh lễ trực tuyến thứ Sáu ngày 24-6-2022 Lưu ý tham dự thánh lễ trực tuyến Hiệp...