Mây thẻ: Giáo xứ Phú Hương

Thánh lễ an táng nữ tu Matta Đinh Thị Yêu

Thánh lễ an táng nữ tu Matta Đinh Thị Yêu

Chiều thứ Hai, lúc 14h30 ngày 16.12.2019 thánh lễ an táng nữ tu Matta Đinh Thị Yêu, tại nguyện đường Hội Dòng Nữ Đa Minh Bùi Chu. Thánh lễ do cha đặc trách các Dòng...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày