Mây thẻ: Giáo xứ Minh Tú

Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Cáo phó Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống Ai tin vào Thầy, thì dù có chết, cũng sẽ được sống” (Ga 11, 25). CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào Chúa Kitô Phục Sinh, Tòa Giám...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày