Mây thẻ: Giáo xứ Đồng Tiến

Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

Thánh lễ an táng Cha Phaolô Nguyễn Chí Thiện

LINH MỤC PHAOLÔ NGUYỄN CHÍ THIỆN Sinh ngày 10 tháng 12 năm 1970 Tại Giáo xứ Minh Tú, Giáo hạt Minh Cầm, Giáo phận Hà Tĩnh (xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình). Cha đã...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày