Mây thẻ: Giáo xứ Cái Tắc

Cáo phó Thầy Valentino Nguyễn Phước Thông

Cáo phó Thầy Valentino Nguyễn Phước Thông – Từ trần vì đại dịch Covid-19

Cáo Phó Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, Giáo xứ Cái Tắc xin báo tin: Thầy Valentino Nguyễn Phước Thông Sinh ngày 30/9/1990, Thầy tu Dòng Chúa Thánh Thần là con của ông Gioakim Nguyễn Phước Thụy...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày