More

  giáo xứ bồng tiên

  Lịch trình Tuần Đại Phúc tại giáo phận Thái Bình vào mùa chay 2019

  Tuần Đại phúc Mùa Chay năm 2019 được tổ chức tại Giáo phận Thái Bình trải rộng trên hai miền Thái Bình và Hưng...

  Tuần Đại Phúc Mùa Chay ở các giáo xứ, giáo phận Thái Bình

  WTB – “Đại phúc là tình thương của Chúa cha, là ơn tha thứ của Ngài cho cả nhân loại chúng ta. Chúa Giêsu...

  Hot Topics