Mây thẻ: Giáo xứ Antôn Vĩnh Phước

Cáo phó Linh mục SAVIÔ NGUYỄN CHÍ CHỨC

AI TÍN “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống.” (Ga 11,25) Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Khổ Nạn và Phục...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày