Mây thẻ: giáo phận Port Pirie

Tân linh mục Việt Nam đầu tiên

Tân linh mục Việt Nam đầu tiên của giáo phận Port Pirie – Úc

Vào ngày 26/05/2018, Giáo hội Úc Châu có thêm một tân linh mục, Cha Giuse Lê Trung Hậu, thuộc giáo phận Port Pirie, Nam Úc. Ngài trở thành linh mục đầu tiên người Việt...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày