Mây thẻ: Giáo Phận Phú Cường truyền chức phó tế

Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Phú Cường ngày 7.5.2018video

Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Phú Cường ngày 7.5.2018

Lễ Truyền Chức Phó Tế Giáo Phận Phú Cường ngày 7.5.2018

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày