Mây thẻ: giáo phận phát diệm 2021

Nhà thờ đá Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo...

Tòa Giám mục Phát Diệm: Thông báo tạm dừng các sinh hoạt tôn giáo vì đại dịch Covid-19 https://www.youtube.com/watch?v=VLrp5hoPXCI

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày