Mây thẻ: giáo phận Nagasaki

Hồng Y

Nhật Bản có thêm Hồng Y thứ 6

Đức cha Manyo Maeda, ngư dân và là nhà thơ, sẽ trở thành người thứ 6 ở Nhật Bản được nhận mũ đỏ. Linh Mục nhà thờ công giáo Nhật Bản nới tiếng Việt ...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày