Mây thẻ: giáo phận Long Xuyên 2021

Đức Cha Giuse Trần Văn Toản

Giáo phận Long Xuyên: Thông báo Về việc phòng chống dịch COVID -19

Thông báo Về việc phòng chống dịch COVID -19 trong tình hình hiện nay TÒA GIÁM MỤC LONG XUYÊN THÔNG BÁO Số: 01/2021/TB-TGMLX Về việc phòng chống dịch COVID -19 trong tình hình hiện nay Kính gửi: Cộng đoàn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày