Mây thẻ: Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng kỷ niệm 13 năm

Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng kỷ niệm 13 năm Cung hiến Nhà thờ...

Ngày 02 tháng 10 năm 2017, kỷ niệm tròn 13 năm ngày Cung hiến Nhà thờ Chính Tòa Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng, vào hồi 19 giờ, Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri,...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày