Mây thẻ: giáo phận Hưng Hóa 2019

Thánh lễ truyền chức Linh mục Hưng Hóa 27/8/2019video

Trực tiếp Thánh lễ truyền chức Linh mục Hưng Hóa 27/8/2019

https://www.youtube.com/watch?v=Lit23ycXz40 Vào lúc 08h00, ngày 27.08.2019, Đức cha Gioan Maria Vũ Tất, Giám mục giáo phận Hưng Hoá sẽ cử hành thánh lễ truyền chức linh mục cho 09 thầy Phó tế đã tốt nghiệp...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày