Mây thẻ: Giáo phận Đà Nẵng 2021

Giáo phận Đà Nẵng: Thư Chúc Tết Tân Sửu 2021

Giáo phận Đà Nẵng: Thư Chúc Tết Tân Sửu 2021

THƯ CHÚC TẾT TÂN SỬU 2021 CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN GỬI CỘNG ĐOÀN DÂN CHÚA GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG Kính gửi: Quý Cha, quý Phó Tế, Tu sĩ, Chủng Sinh và Cộng đoàn...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày