Mây thẻ: Giáo Phận Đà Nẵng 2018

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Đà Nẵng 2018

Đại Hội Giới Trẻ Giáo Phận Đà Nẵng 2018

Để cổ võ cho nỗ lực làm chứng tá Tin Mừng nơi cuộc sống của những người trẻ giáo phận, đặc biệt trong Năm Thánh tôn vinh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, ban...
Truyền Chức Linh Mục

Hình ảnh: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 2018

Hình ảnh: Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục Giáo Phận Đà Nẵng 2018

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày