Mây thẻ: giáo phận bùi chu 2022

Thánh lễ truyền chức linh mục Bùi Chu 2020video

Thánh lễ truyền chức Linh mục Bùi Chu 2022

Thánh lễ truyền chức Linh mục giáo phận Bùi Chu 2022 vào lúc 9h00, ngày 24-6-2022 tại giáo xứ Đền Thánh Kiên Lao

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày