Mây thẻ: giáo họ lên giáo xứ tại Thái Bình

chính tòa thái bình

Giáo phận Thái Bình có thêm 27 giáo xứ

Danh sách các giáo họ thuộc giáo phận Thái Bình lên hàng giáo xứ 1. Giáo họ Kính Danh (thuộc giáo xứ Đông Thành) lên giáo xứ Kính Danh, thuộc giáo hạt Nam Tiền Hải. Địa...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày