Mây thẻ: giáo họ Hoàng Mai

Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang

Tiểu sử Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang Cha sinh ngày 7 tháng 11 năm 1965 tại Thủ Đức, Sài Gòn, là con thứ 8 trong số 10 người con gồm 3 trai 7...

Tin/ bài mới đăng

Top Video

Xem nhiều trong ngày